AstroSlate | กระดานโหรฯ

กระดานชนวนของนักโหราศาสตร์ยุคใหม่

ดวง “พธม.” (กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย)

กำเนิดเมื่อ 8 ก.พ. 2549 จนถึงปัจจุบัน (21 ก.พ. 2554) ก็มีอายุ 5 ปีกว่า

จะเห็นว่า MEv1=URv2 (หรือ ME/URr=MEv1=URv2) และ SUv1=MEv2 กำลังผ่าน ตามด้วย NEv1=MEv2 กำลังเข้า (ไม่ขยายสมการล่ะนะ)

ดาวชุดนี้ บอกว่าเป็นกลุ่ม (SU) ที่มีความเคลื่อนไหว (ME) เด่นชัด (UR) ทางการเมือง (NE)

จุดอื่น NOv2=ARr (หรือ ARv1=NOr) เป็นกลุ่มใหญ่ เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ชนชั้นปกครอง ผู้มีอำนาจสั่งการหรือชี้ขาด ศาล

พธม. กำเนิดเวลาเท่าใดไม่ทราบ แต่สำหรับดวงของคน/สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน เวลา “เที่ยงแท้” คือ MC =0 SU จะใช้ได้ดี

เวลา “เที่ยงแท้” ถือว่าเป็นตัวแทนของวันนั้นอย่างแรงที่สุด ในดวงของคน/เหตุการณ์สำคัญๆ ใช้เวลานี้จะสะท้อนภาพดวงดียิ่ง

บทบาททางการเมืองกำลังยิ่งชัดขึ้นอีกตามโครงสร้าง ME, UR, NE ดังกล่าว และ MAv1=ASr เป็นหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับผู้อื่น

VXv1=APr (หรือ APv2=VXr) ยิ่งชี้ชัดการมีชื่อเสียงหรือส่งผลในวงกว้าง และ ZEv1=VXv2 เกี่ยวข้องกับระดับผู้ตัดสินใจ

POv1=JUv2 อุดมการณ์ที่นำเสนอได้ผลสำเร็จดี มีเจตนาที่ดี ใช้ปัญญาในทางที่เป็นกุศล มีโครงสร้าง JNv1=HAv2 อันส่อว่าไม่ดี และยังอยู่ในระยะที่จะแสดงผลได้ คำแปลของมันก็คือ ทัศนคติซึ่งไม่เป็นที่นิยมในหมู่ชนในสังคม, การทำลายความสมานฉันท์ และการรวมตัวเป็นหมู่คณะที่ผิดปกติ, การทำลายธรรมเนียมการรวมตัวเป็นหมู่คณะตามแบบปกติที่นิยมกัน, ถูกจองจำขังคุก โครงสร้างนี้เสียมากที่สุด แต่ก็ไม่มากเมื่อตั้งแกนดูไปยังทุกๆ วงดวง (r, v1, v2, pr, t) คงจะมีการติดคุกกันบ้าง แต่จะไม่มาก หรือลำบาก เป็นไปได้ว่า จะรอลงอาญา และติดในระยะสั้นๆ หรือผู้ที่ติดเป็นคนที่ไม่สลักสำคัญนัก

 

 

Advertisements

2011/02/24 - Posted by | Uncategorized | , , ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: